Prisforskjeller på trafikkskoler i Norge


Prisstatistikken for august 2015 på Prislappen.no viser store forskjeller innen totalpris og pris per kjøretime for trafikkskoler i Norge.

I skrivende stund har Prislappen.no detaljert informasjon om prisene til 237 av landets trafikkskoler. Statistikken viser at det er store prisforskjeller mellom norske byer og internt mellom trafikkskolene i utvalgte byer. Hva koster det faktisk å ta lappen?

Prislappen.no opererer med en totalpris for hver trafikkskole. Utgangspunktet for å beregne totalprisen er de obligatoriske kjøretimene Statens Vegvesen har som krav for å ta førerkortet (se mer her). 


8350 kr. i differanse mellom dyrest og billigst

Gjennomsnittlig totalpris på landsbasis (august 2015) er på kr. 14 647. Dette vil si prisen på de obligatoriske kursene. Den billigste trafikkskolen av de 237 som er med i testen er Centrum Trafikkskole på Hamar. Deres totalpris ligger på kr. 10 700, altså kr. 3 947 under landsgjennomsnittet.
Den dyreste trafikkskolen har en totalpris på kr. 19 230. Det er en differanse på kr. 8 350 fra den billigste i testen.


Pris per kjøretime

Totalprisen (de obligatoriske kursene) gir en god pekepinn på grunnprisene til trafikkskolene. Likefullt er det viktig å se på prisene per undervisningstime. Den dyreste trafikkskolen i testen har kr. 740 per undervisningstime. Den billigste trafikkskolen har kr. 525 per time. Det tilsvarer en differanse på kr. 215 per time. Dette viser viktigheten av å beregne inn pris per kjøretime når man skal velge trafikkskole.


Priser i Oslo – 4425 kr. differanse

I hovedstaden er det store forskjeller i pris mellom de forskjellige trafikkskolene. Den trafikkskolen med billigst totalpris ender på totalt kr. 13 360, mens den dyreste har en totalpris på kr. 17 785. Dette tilsvarer en differanse på kr. 4 425. Gjennomsnittlig totalpris i Oslo, fordelt på totalt 32 trafikkskoler, er kr. 14 574, mens en gjennomsnitlig kjøretime koster kr. 621.


Bergen – en av de dyreste byene

Bergen er en av de dyreste byene i testen. Gjennomsnittlig er totalprisen for de obligatoriske kursene kr. 15 666, ut fra de 13 trafikkskolene som er med i testen. Dette vil si at totalprisen i Bergen ligger kr. 1 019 over landsgjennomsnittet. En gjennomsnittlig kjøretime koster kr. 645.


Trondheim – gjennomsnitlig totalpris: kr. 13 794

Den gjennomsnittlige totalprisen i Trondheim ligger kr. 853 under landsgjennomsnittet på kr. 13 794. Den billigste trafikkskolen med i testen har en totalpris på kr. 12 910, mens den dyreste totalprisen er kr. 14 575. Det vil si en differanse på kr. 1 665. Gjennomsnittlig pris per kjøretime er kr. 614.


Tromsø

I Tromsø er den billigste totalprisen kr. 12 260. Den dyreste totalprisen er kr. 14 325. Gjennomsnittlig totalpris er kr. 13 559 ut fra de 9 trafikkskolene som er med i testen. I gjennomsnitt er prisen per kjøretime på kr. 610, der den billigste kjøretimen koster kr. 580 og den dyreste koster kr. 620.

kr. 14647

Gjennomsnittlig totalpris på landsbasis


kr. 8350

Differanse fra billigst til dyrest


kr. 525

Billigste timespris


kr. 740

Dyreste timespris


kr. 215

Differanse mellom dyreste og billigste kjøretime