Golins Trafikkskole

Golins Trafikkskole ønsker å være blant landets beste trafikkskoler. Ikke for å kunne fortelleverden hvor gode vi er, men for at du som kunde skal føle at det er trygt og lærerikt å være elev hos oss. Vi ønsker å gjøre deg så godt forberedt som mulig til førerprøven og til å møte den trafikale hverdag senere i livet. Vi bruker derfor mye tid og ressurser på kursing og oppdatering av våre ansatte. Golins Trafikkskole har et pedagogisk, strukturert opplegg som egner seg både for den som vil kjøre litt privat, tar det meste privat, og den som tar alt på trafikkskolen. Golins Trafikkskolehar utviklet sitt eget undervisningsopplegg som: samordner teori med kjøringen, strukturerer privat øvelseskjøring, illustrerer trafikksituasjoner og bygger opp øvelsene, motiverer for risikoforståelse og korrekt atferd.Read More