Stensby Trafikkskole

Stensby Trafikkskole

Byens rimeligeste kjøretimepris? Skolens driftsmåte gjør dette mulig, men allikevel med minst like god kvalitet! Stensby Trafikkskole ble etablert i Elverum i 1974 og har vært blant de ledende i markedet både på bil- og motorsykkelopplæring i Østerdalen. Skolen har tidligere hatt ansatte, men pr. dags dato drives skolen som enkeltmannsforetak. Derfor drives det samarbeid med annen lokal trafikkskole på trafikkopplæring som ikke lar seg gjøre uten samarbeidspartner, som for eksempel undervisning i mørkekjøring og forbikjøring. Stensby Trafikkskole eies og drives av faglig leder Jan Erik Stensby. Med tiden har opplæring på motorsykkel og moped blitt mindre prioritert, og i dag er det kun opplæring på klasse B og trafikalt grunnkurs.

Your email address will not be published.

Be the first to make a review, by clicking here.

Stensby Trafikkskole

Gamle Trysilveg 1, 2406 Elverum, Norway