Ski Trafikkskole

Ski Trafikkskole

Velkommen til Ski Trafikkskole! Ski Trafikkskole ble etablert i 1987 av eier og faglig leder Thore Kjell Melhus. Han tok trafikklærerutdannelsen ved Statens Trafikklærerskole (STLS), nå Høgskolen i Nord Trøndelag (HINT), i 1978 og har jobbet som trafikklærer siden endt utdannelse. Faglig leder har lang erfaring med opplæring i moped, motorsykkel og personbil. Han er også godkjent innen førstehjelpsundervisning. Gunnar Kristoffersen er utdannet trafikklærer ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT). Han er godkjent for opplæring på personbil og innen førstehjelpsundervisning.


Your email address will not be published. Required fields are marked *

Be the first to make a review, by clicking here.

Ski Trafikkskole

Sanderveien 2, 1400 Ski, Norway