Oslo Team Trafikkskole AS

Oslo Team Trafikkskole AS

Oslo Team Trafikkskole AS ble etablert i 2008, og er blitt den største trafikkskolen på Oslo Vest/Frogner og en av de største kjøreskolene i Oslo. Skolen har hatt en stabil og sikker vekst, noe som pr. dags dato resulterer i ca. 2000 nye elever pr år.


Your email address will not be published.

Be the first to make a review, by clicking here.

Oslo Team Trafikkskole AS

Odinsgt 11, 0266 Oslo, Norway