Økern Trafikkskoler AS

Økern Trafikkskoler AS

Økern Trafikkskoler AS. Vår trafikkskole er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Å være en godkjent skole betyr at ledelsen oppfyller kravene for å drive skole og at alle lærere har solid pedagogisk utdannelse. Vi garanterer at du som elev får en god, trygg og profesjonell opplæring. Som medlem av ATL sikrer vi et høyt faglig nivå på våre trafikklærere, gode rutiner og trygghet i at vi følger gjeldende lover og regler. Hos oss er du som elev i fokus. Vi gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle våre elever. Våre undervisningsplaner bygger på læreplaner utgitt av Vegdirektoratet og planene blir godkjent av Statens vegvesen.


Your email address will not be published.

  • hulken

    prisen som står her er feil. normal kjøretime koster 610,-

  • Jimclarp

    Click 1here to see how to get free gems on cooking fever u3iauds11 This game is a lot more fun when you have as many diamonds as you could ever want.If you like mobile games like this you need to check out the website above

Økern Trafikkskoler AS

Østre Akervei 19, 0581 Oslo, Norway