Gerds Trafikkskole

Gerds Trafikkskole

Gerds Trafikkskole er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Å være en godkjent skole betyr at ledelsen oppfyller kravene for å drive skole og at alle lærere har solid pedagogisk utdannelse. Vi garanterer at du som elev får en god, trygg og profesjonell opplæring.


Your email address will not be published.

Be the first to make a review, by clicking here.

Gerds Trafikkskole

Kongsgaten 42, 4005 Stavanger, Norway