Bedre Trafikkskole

Bedre Trafikkskole

Vi garanterer at du som elev alltid får en effektiv, trygg og trivelig opplæring. Vi gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle våre elever. Det er du som elev som skal være i fokus gjennom hele opplæringen hos oss! Vår skole er svært opptatt av å levere høyt faglig nivå på all undervisning, og alle våre trafikklærere er til enhver tid faglig oppdatert. Undervisningen følger læreplaner utgitt av Vegdirektoratet og godkjent av Statens vegvesen.


Your email address will not be published.

  • Sardarkhel

    Hei mitt navn er Sardarkhel Tsamaknai. Jeg har tatt noe timer øvelsekjøring hos dere. og vil gjerne forsett hos dere så lenge jeg får grei prise og kan kjører flere timer etter hverandre på en dag. grunne er ikke jobbe de dagene jeg kjører men jeg kunne gjerne tenke meg å kjøpe hele pakke hvor jeg betaler på hele pakke også ta oppkjøring kan gjerne inkuldert det med

  • Jimclarp

    Check out this guide about 1how to get free diamonds on cooking fever u3iauds11 Cooking Fever is a whole lot more fun when you have unlimited free gems.If you like phone games like this you ought to check out the site above

Bedre Trafikkskole

Kapellveien 2, 1450 Nesoddtangen, Norway