Arves Trafikkskole

Arves Trafikkskole

Vår trafikkskole er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Å være en godkjent skole betyr at ledelsen oppfyller kravene for å drive skole og at alle lærere har solid pedagogisk utdannelse. Vi garanterer at du som elev får en god, trygg og profesjonell opplæring. Som medlem av ATL sikrer vi et høyt faglig nivå på våre trafikklærere, gode rutiner og trygghet i at vi følger gjeldende lover og regler. Hos oss er du som elev i fokus. Vi gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle våre elever. Våre undervisningsplaner bygger på læreplaner utgitt av Vegdirektoratet og planene blir godkjent av Statens vegvesen. NettAdmin gir deg som elev en enkel mulighet til å følge med på timer, opplæringsplan, betalinger og få sms-varslinger.


Your email address will not be published. Required fields are marked *

Be the first to make a review, by clicking here.

Arves Trafikkskole

Maridalsveien 264, 0872 Oslo, Norway