Hvordan beregne totalprisen for en trafikkskole?

De fleste trafikkskolene som ligger inne på Prislappen.no har en totaltpris. For de som ikke har en totalpris oppgitt er det fordi trafikkskolens nettside har manglende prisinformasjon. Dette innlegget beskriver hvordan totalprisen blir utregnet. Prislappen.no tar forbehold om feil/mangler for priser og annen informasjon. Det er valgfritt for trafikkskolene å være profilert på nettsiden. Dersom du oppdager en feil/mangel kan du tipse oss ved å klikke her!


Kun obligatoriske priser er med!

Øverst i prisboksen kan man se en totalpris. Bak noen av prisene ser man en stjerne (*). Denne stjernen sier noe om prisene som er med på å beregne totalprisen. Prislappen.no beregner totalprisen kun ut fra de kursene Statens Vegvesen har satt som obligatoriske for å ta førerkortet (klikk her for å lese mer om Statens Vegvesens retningslinjer). På denne måten blir sammenlikningsgrunnlaget av trafikkskolene så likt og enkelt som mulig. Det vil si at du som kunde lettere kan se de reelle forskjellene i pris mellom trafikkskolene. Den endelige prisen du må betale varierer med hvor mange kurs du har behov for å ta: trafikalt grunnkurs, antall kjøretimer, teorikurs, osv.


Hva blir den reelle totalsummen?

Den totale summen du som kunde sitter igjen med, vil være en annen enn totalprisen Prislappen.no opererer med. Dette er ettersom Prislappen.no kun beregner de obligatoriske kursene. Likevel er det enkelt for deg som kunde å selv beregne hva du kommer til å betale totalt. Se eksempelet under:
1. trafikalt grunnkurs +
2. mørkekjøring og førstehjelp +
3. antall kjøretimer du trenger +
4. de obligatoriske kursene (den beregnede totalprisen)  +
5.
 teoriprøve hos Statens Vegvesen +
6. praktisk prøve (oppkjøring) +
7.
utstedelse av førerkortet +
8.
bilde til førerkortet.
Med 10 kjøretimer vil den totale prisen i dette eksempelet komme på:
1. 1190 kr. + 2. 1800 kr. + 3. 650 kr x 10 timer + 4. 15250 kr + 5. 560 kr + 6. 980 kr + 7. 250 kr + 8. 70 kr
= 26 600 kr totalt.

Kun de obligatoriske kursene utgjør totalprisen!

Den reelle totalprisen avhenger av hvor mange timer eleven trenger.


Forklaring av priser:

Trafikalt grunnkurs
De fleste trafikkskoler tilbyr Trafikalt grunnkurs – noe som kreves før man kan begynne øvelseskjøringen. På Prislappen.no er ikke dette en del av totalprisen ettersom det ikke er noe automatikk i at man fortsetter å ta lappen ved samme trafikkskole.


Førstehjelpskurs
Mange trafikkskoler har førstehjelpskurs inkludert i det Trafikale grunnkurset. Førstehjelpskurset er heller ikke en del av totalprisen, av samme grunn som at Trafikalt grunnkurs ikke er med.


Mørkekjøring
Mørkekjøring er avhenging av hvilken årstid du velger å starte. Kurset kan ikke tilbys i sommerhalvåret ettersom det er for lyst ute. De som tar Trafikalt grunnkurs i sommerhalvåret må derfor ta mørkekjøringskurset i tillegg senere. Av den grunn er ikke denne prisen med i totalprisen på Prislappen.no


Normal kjøretime
Dette er prisen på de ordninære kjøretimene til trafikkskolene. Disse prisene varierer mellom trafikkskolene og er derfor oppgitt bak totalprisen. Ettersom det er veldig individuelt hvor mange kjøretimer man trenger, er ikke prisen med som en del av totalprisen.


Kjøretime utenom kontortid
Det er ikke alle trafikkskoler som tilbyr kjøretimer utenom kontortid. For trafikkskolene som tilbyr dette, gjelder det som oftest timer etter kl. 16.00. Denne typen kjøretimer er ikke med i totalprisen på siden.


Del 2 Veiledningstime*
I følge Statens Vegvesen er det obligatorisk at eleven og trafikkskolelæreren har en veiledningstime etter den grunnleggende opplæringen (dette vil si at du behersker bilen så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter). Ettersom dette er en obligatorisk time er den med i totalprisen.


Del 3 Sikkerhetskurs bane (glattkjøring)*
På del 3 av trafikkopplæringen skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig. Mot slutten av del 3 skal du gjennomføre sikkerhetskurs på bane. Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at du greier å unngå ulykker. Glattkjøringskurset er obiligatorisk og en del av totalprisen.


Del 3 Veiledningstime*
Del 3 blir avsluttet med en veiledningstime. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på del 4. Obligatorisk time og en del av totalprisen.


Del 4 Sikkerhetskurs veg*
I løpet av del 4 skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter. Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører etter at du har fått førerkort. Obligatorisk for denne delen er Sikkerhetskurs for veg (totalt 14 timer). Er en del av totalprisen.


Førerprøve/leie av bil*
For å kunne ta den endelige førerprøven hos Statens Vegvesen trenger du en trafikkskolebil. De fleste trafikkskoler leier ut bil og derfor er dette en del av totalprisen på Prislappen.no


Praktisk prøve Statens Vegvesen
I tillegg til å leie en bil fra kjøreskolen må man betale en avgift til Statens Vegvesen for selve førerprøven. Dette er ikke en del av totalprisen på Prislappen.no ettersom avgiften betales direkte til trafikkstasjonen og ikke til kjøreskolen.


Teoretisk prøve Statens Vegvesen
For å kunne ta førerprøven må man ha gjennomført den teoretiske prøven hos Statens Vegvesen først. Denne prisen er ikke en del av totalprisen ettersom den betales direkte til trafikkstasjonen.


Har du spørsmål om hvordan prisene på Prislappen.no beregnes eller har gode forslag til beregning, ta gjerne kontakt ved å klikke her!